713 result for Hong Kong

 • Rating:7.9
 • Reviews:21266
 • Stars:
Royal Plaza Hotel

Hong Kong, Hong Kong

From $213 per night

 • Rating:8.5
 • Reviews:18775
 • Stars:
B P International

Hong Kong, Hong Kong

From $134 per night

 • Rating:7.7
 • Reviews:11347
 • Stars:
 • Rating:8.1
 • Reviews:10801
 • Stars:
 • Rating:7.4
 • Reviews:10501
 • Stars:
Kimberley Hotel

Hong Kong, Hong Kong

From $117 per night

 • Rating:7.3
 • Reviews:10433
 • Stars:
Casa Hotel

Hong Kong, Hong Kong

From $56 per night

 • Rating:7.3
 • Reviews:10220
 • Stars:
 • Rating:8.2
 • Reviews:9408
 • Stars:
Imperial Hotel

Hong Kong, Hong Kong

From $92 per night

 • Rating:7
 • Reviews:9063
 • Stars:
Regal Airport Hotel

Hong Kong, Hong Kong

From $230 per night

 • Rating:7.8
 • Reviews:8417
 • Stars:
 • Rating:7.9
 • Reviews:8409
 • Stars:
Prudential Hotel

Hong Kong, Hong Kong

From $123 per night

 • Rating:7.9
 • Reviews:8130
 • Stars:
 • Rating:7.5
 • Reviews:8120
 • Stars:
The Cityview Hotel

Hong Kong, Hong Kong

From $102 per night

 • Rating:8
 • Reviews:7829
 • Stars:
Royal View Hotel

Hong Kong, Hong Kong

From $134 per night

 • Rating:7.3
 • Reviews:7593
 • Stars:
 • Rating:7.4
 • Reviews:6795
 • Stars:
 • Rating:7.9
 • Reviews:6560
 • Stars:
Regal Kowloon Hotel

Hong Kong, Hong Kong

From $107 per night

 • Rating:7.8
 • Reviews:6381
 • Stars: