กกต.ประกาศแนวปฏิบัติ “หาเสียง” เลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกประกาศแนวปฏิบัติ การหาเสียงเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศ เรื่อง การเดินสายหาเสียงลงคะแนน การปิดประกาศแล้วก็ติดแผ่นป้ายของผู้สมัครแล้วก็ผู้ช่วยเดินสายหาเสียงลงคะแนน ในการเดินสายหาเสียงลงคะแนนหน่วยงานบริหารส่วนตำบล

ประกาศมีใจความพูดว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นดีเห็นงามในแนวทางตามแผนการตระเตรียมลงคะแนนสมาชิกสภาหน่วยงานบริหารส่วนตำบลแล้วก็นายกหน่วยงานบริหารส่วนตำบล โดยจัดวันลงคะแนนในวันที่ 28 พ.ย. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้ข้อมูลเพื่อเป็นแถวทางปฏิบัติในการลงคะแนนฯ เพื่อการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังต่อไปนี้

1. ระยะเวลาการเดินสายหาเสียงลงคะแนนของผู้สมัครแล้วก็ผู้ช่วยเดินสายหาเสียงลงคะแนน

ผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้วก็ผู้ช่วยเดินสายหาเสียงลงคะแนน สามารถเดินสายหาเสียงลงคะแนนได้ช่วงวันที่ กกต. ได้ประกาศกำหนดให้มีการลงคะแนน อบต. ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนกระทั่งเวลา 18.00 น. ก่อนวันลงคะแนน (27 เดือนพฤศจิกายน64)

2. การจัดทำแล้วก็ปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเดินสายหาเสียงลงคะแนน

2.1 ให้ผู้สมัครที่มุ่งมาดจัดทำแล้วก็ปิดประกาศเกี่ยวกับการเดินสายหาเสียงลงคะแนนหรือจัดทำแล้วก็ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเดินสายหาเสียงลงคะแนนดำเนินการ ดังต่อไปนี้

ประกาศ กว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร แล้วก็ยาวไม่เกิน 42 เซนติเมตร
แผ่นป้าย กว้างไม่เกิน 130 เซนติเมตร แล้วก็ยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร
2.2 เนื้อหาของประกาศหรือแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

1) ผู้สมัครสามารถบอกชื่อ รูป เลขประจำผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง เครื่องหมายของพรรคการเมือง เครื่องหมาย วิถีทางของผู้สมัคร คติพจน์ คำขวัญ ข้อมูลเรื่องราวเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร พร้อมบอกชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าต้าง ผู้ผลิต จำนวน แล้วก็วันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจนของประกาศเกี่ยวกับการเดินสายหาเสียงลงคะแนนแล้วก็แผ่นป้ายเกี่ยวกับการเดินสายหาเสียงลงคะแนน

2) ในกรณีการนำเนื้อหาสาระเกี่ยวกับพรรคการเมืองข้างต้น หรือการนำภาพบุคคลเพื่อใช้สำหรับการเดินสายหาเสียงลงคะแนนจำเป็นต้องได้รับความยินยอมพร้อมใจจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น
และไม่ขัดกับมาตรา 34 ที่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาประเทศหรือประธานประเทศ พ.ศ.2562 แล้วก็อาจนำภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นพวกที่ประชุมประเทศหรือประธานประเทศในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน มาใช้สำหรับการเดินสายหาเสียงลงคะแนนด้วยก็ได้

2.3 จำนวนของประกาศแล้วก็แผ่นป้ายเกี่ยวกับการเดินสายหาเสียงลงคะแนนที่ผู้สมัครจัดทำได้

1) ประกาศ ไม่เกิน 5 เท่า ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) แผ่นป้าย ไม่เกิน 3 เท่า ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดังนี้ การกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ กรรมวิธี แล้วก็สถานที่ปิดประกาศ/หรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเดินสายหาเสียงลงคะแนนในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศระบุ

3. บทระบุลงทัณฑ์

การปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายประกาศเกี่ยวกับการเดินสายหาเสียงลงคะแนนจะทำได้เฉพาะในสถานที่ รวมทั้งมีขนาดแล้วก็จำนวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายระบุ

ถ้าเกิดละเมิดระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งยังจำทั้งยังปรับ ตามมายี่ห้อ 132 ที่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาประเทศหรือประธานประเทศ พ.ศ.2562