ขนส่งสุพรรณฯประมูลทะเบียนรถเลขสวยออนไลน์ได้สูงเกินเป้ากว่า22ล้าน

นางสาวหทัยรัตน์ คงชนะ ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบก เปิดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดสุพรรณบุรี สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน

(รย.1) รถเก๋ง/ปิคอัพสี่ประตู หมวดอักษร “กพ” วิถีใหม่ ภายใต้เหตุการณ์พิเศษ “New Normal Auction วิถีใหม่แห่งการประมูล” เพื่อปกป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรที่นา 2019 (COVID-19) โดยจัดประมูลทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 19 ต.ค. 2564 ปิดการประมูลวันที่ 19 เดือนธันวาคม 2564
ผลการประมูลทะเบีบนรถเลขงามหมวดอักษร “กพ” วิถีใหม่ ภายใต้เหตุการณ์พิเศษ “New Normal Auction วิถีใหม่แห่งการประมูล” ปริมาณ 301 เลขลำดับ เป็นเงินปริมาณ 22,730,113 บาท นอกเหนือจากนั้นทางสำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี ได้นำเลขที่ติดหนี้ ในหมวดอักษร กบ ปริมาณ 59 เลขลำดับ ออกมาประมูลใหม่ สามารถทำรายได้เพิ่มอีก 1,832,998 บาท ทำให้การประมูลแบบ “New Normal Auction วิถีใหม่ ซึ่งเป็นครั้งแรกของจังหวัดสุพรรณบุรี มีรายได้จากการประมูลรวมทั้งหมดเป็นเงิน ปริมาณ 23,903,113 บาท