คนเมินหน้าตั๋วบิน “พวกเราท่องเที่ยวร่วมกัน” ยังคงคงเหลือ 1.35 ล้านสิทธิ

คนเมินตั๋วบิน “เราเที่ยวด้วยกัน” ยังคงเหลืออยู่ 1.35 ล้านสิทธิ

นายยุทธศักดา สุภสร ผู้ว่าการททท. (ททท.) เปิดเผยว่า ตระเตรียมสรุปโครงการเราท่องเที่ยวด้วยกัน เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) หลังจากมีการจองสิทธิหอพักเต็ม 6 ล้านสิทธิแล้ว เบื้องต้นคาดว่ามีเหตุที่เกิดจากนักเดินทางกลุ่มเดิม ที่เคยท่องเที่ยวแล้วก็ใช้บริการหอพักเต็ม 10 สิทธิ หลัง ครม.มีการขยายเพิ่มสิทธิให้เป็น 15 สิทธิทำให้มีการเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้มากยิ่งขึ้น มีการเข้าพักโรงแรม 5 ดาวของคนในพื้นที่ เพราะว่าหากสถานการณ์ปกติราคาจะแพงมากมาย ไม่ใช่เพียงแค่กรุงเทพฯแล้วก็ยังมีหัวเมืองใหญ่อื่น อาทิ เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ
นักข่าวกล่าวว่า โครงการเราท่องเที่ยวด้วยกันเริ่มมาตั้งแต่เดือน กรกฎาคม2563 เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบกิจการธุรกิจโรงแรมแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง แล้วก็เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์จำนวนสิทธิหอพัก ถูกจองหมดแล้ว ส่วนจำนวนตั๋วเครื่องบินยังเหลืออยู่ 1.35 ล้านสิทธิ.