ดับฝัน รพ.วิภาวดี ยกเลิก สั่งวัคซีนโควิด Moderna

ประชาชนฝันสลาย! รพ.วิภาวดี ทำหนังสือแจง เผยยกเลิกสั่งวัคซีนโควิดยี่ห้อ “Moderna” ด้านชาวโลกออนไลน์เชื่อถูกบีบและขัดขวางจนทำให้ยกเลิกการสั่งซื้อ

ช่วงวันที่ 6 พฤษภาคม โรงพยาบาลวิภาวดี ได้ทำหนังสือชี้แจงถึงการสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 ว่า เรียน ท่านตัวละครความสนใจสำหรับในการรับวัคซีน Moderna กับโรงพยาบาลวิภาวดี ดังที่โรงพยาบาลวิภาวดี ได้ให้ความใส่ใจกับการนำเข้าวัคซีนช่องทาง โดยหวังให้พสกนิกรสามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างเร็วที่สุด เพื่อช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งท่านได้ให้ความสนใจวัคซีนช่องทาง (Moderna) กับโรงพยาบาลวิภาวดี นั้น

โดยที่การปฏิบัติงานจัดซื้อวัคซีนในเหตุการณ์ปัจจุบันนี้ ทำให้โรงพยาบาลวิภาวดีให้คำตอบที่แจ้งชัดแก่ทุกคนไม่ได้ ว่าจะได้รับวัคซีนในขณะใด ซึ่งโรงพยาบาลจัดว่าบางทีอาจกำเนิดการเสี่ยงแก่ท่าน รวมทั้งเป็นเรื่องสำคัญที่จำต้องแจ้งข้อพิสูจน์ประเด็นนี้ต่อผู้รับบริการทุกคนที่คาดหวังว่าจะได้รับการฉีดยาอย่างเร็วที่สุด โรงพยาบาลวิภาวดีจึงพิจารณาตกลงใจยกเลิกการจัดซื้อวัคซีนดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โรงพยาบาลวิภาวดีจึงใคร่ขอโทษทุกคนมาในโอกาสนี้ รวมทั้งขอให้ท่านขอความกรุณาเข้าใจในเรื่องความสุจริตใจรวมทั้งสุจริตใจของโรงพยาบาลที่มีต่อทุกคน ทั้งนี้ แม้โรงพยาบาลวิภาวดีได้รับความเด่นชัดสำหรับในการที่จะทำให้คุณได้เข้าถึงวัคซีนช่องทาง โรงพยาบาลจะขอติดต่อท่านตามข้อมูลที่ให้ไว้ เพื่อไต่ถามความอยากต่อไป ขอขอบคุณ โรงพยาบาลวิภาวดี

ทั้งนี้หลังจากที่ได้มีการโพสต์ใจความดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นออกไป ชาวโลกออนไลน์ได้แสดงความเห็นจำนวนไม่ใช่น้อย โดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่า น่าจะมีเหตุที่เกิดจาก รพ.โดนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบีบรวมทั้งบีบคั้น กีดกั้นการนำเข้าวัคซีน จนกระทั่งไม่สามารถที่จะจัดซื้อได้ …