ตัดช่อดอกกัญชาพันธุ์ไทย 4 พันธุ์ ⁣ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหาร

ตัดช่อดอกกัญชาจำพวกไทย 4 จำพวก ที่รอบๆด้านหน้าห้องที่ใช้ในการประชุม NIH กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จ.จังหวัดนนทบุรี⁣

กัญชาจำพวกไทย ปลูกโดยสถาบันวิจัยสมุนไพร ได้ขอปลูกจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นกัญชาจำพวกไทย ประกอบด้วย หางกระรอกภูพานเอสที 1, หางเสือจังหวัดสกลนครทีที 1, ตะท้องนาวศรีก้านขาวดับเบิลยูเอ 1 รวมทั้งตะท้องนาวศรีก้านแดงอาร์ดี 1 เพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าเป็นต้นแบบ ให้เกษตรกรเลือกจำพวกนำไปต่อยอดทำสินค้าต่างๆซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกษตรกร ผู้ประกอบการไทย มีประสิทธิภาพในการพัฒนากัญชาจำพวกไทย ให้สามารถแข่งในตลาดโลกได้ / 21 มิถุนายน 2564 ⁣