ประวัติน่ารู้ “วันภาษาไทยแห่งชาติ” 29 กรกฎาคม ของทุกปี

วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันที่คนไทยควรตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ อันเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมทางภาษาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

ประวัติความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ
วันภาษาไทยแห่งชาติ มีขึ้นเพื่อระลึกถึงความสำคัญของภาษาไทย ในราวปี พุทธศักราช1826 บิดาขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ “ลายสือไทย” ขึ้นเป็นครั้งแรก ปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงมาจากอักษรมอญแล้วก็เขมร มีตัวอักษร สระ วรรณยุกต์ เพื่อใช้แทนความหมายแล้วก็เสียงต่างๆในภาษาไทย ซึ่งต่อมาได้ปรับปรุงเป็น “อักษรไทย” ที่เราใช้กันในตอนนี้นั่นเอง
สำหรับวันภาษาไทยแห่งชาติ ประกาศใช้ทีแรกเมื่อ พุทธศักราช2542 โดยมีที่มาที่ไปจากเรื่องราวเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เดินทางไปไปอภิปรายหัวข้อ “ปัญหาด้านการใช้คำไทย” สำหรับการประชุมวิชาการของรวมกันภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงแขนณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 29 ก.ค. พุทธศักราช2505 พระองค์ท่านทรงแสดงความห่วงใยในภาษาไทย โดยทรงมีพระราชกระแสรับสั่งตอนหนึ่งว่า
“เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนแม้กระนั้นโบราณกาล ก็เลยเหมาะอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งจะต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียงคือ ให้ออกเสียงให้ถูกต้องแน่ชัด อีกอย่างหนึ่งจะต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ แสดงว่า วิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สามเป็นความรวยในคำร้องของภาษาไทย ซึ่งเรานึกว่าไม่รวยเพียงพอ ก็เลยต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้ สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แม้กระนั้นบางคำที่กล้วยๆก็ควรจะมี ควรที่จะใช้คำเก่าๆที่เรามีอยู่แล้ว ไม่สมควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก”

Thai
ต่อมาในวันที่ 5 เดือนธันวาคม พุทธศักราช2542 เป็นวันสรรเสริญรัชกาลที่ 9 เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลฉลองครบรอบวันพระราชสมภพ 6 รอบ ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติสรุปให้ วันที่ 29 ก.ค. ของทุกปี เป็น “วันภาษาไทยแห่งชาติ” แล้วก็ใช้สม่ำเสมอมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้
ความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ
• สรรเสริญแล้วก็ก้มรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ที่ทรงปรารถนาดีในภาษาไทย ได้พระราชทานแนวความคิดต่างๆสำหรับการเกื้อหนุนการใช้ภาษาไทย
• ปลูกฝังให้คนไทยมองเห็นความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของประเทศ ทั้งยังยังเป็นเอกลักษณ์ทางภาษาที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์ให้อยู่คู่เมืองไทยสืบไป
• ยกฐานะมาตรฐานการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับชั้น เพื่อทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นสำหรับการปรับใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
• ให้โอกาสให้หน่วยงานทั้งยังภาครัฐแล้วก็เอกชน มีส่วนร่วมสำหรับการจัดกิจกรรมเกื้อหนุนภาษาประจำชาติ รวมถึงเผยแพร่วิชาความรู้อันเป็นผลดีในแบบต่างๆ
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2564
การมีภาษาของตนใช้ในประเทศ บ่งบอกถึงเอกลักษณ์แล้วก็การส่งต่อวัฒนธรรมทางภาษาจากรุ่นสู่รุ่นให้ดำรงอยู่สืบไป สถาบันเรียนจะกิจกรรมในวันภาษาไทยแห่งชาติบ่อยๆทุกปี ดังเช่น จัดนิทรรศการที่เกี่ยวกับภาษาไทย ให้โอกาสให้เด็กนักเรียนแต่งคำขวัญ กวีความเรียง-กลอน แล้วก็แข่งขันเรียงความในวันภาษาไทยแห่งชาติ ฯลฯ ส่วนในระดับครูคุณครู มักจัดงานอภิปรายทางวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็การสอนภาษาไทย เพื่อเปลี่ยนวิชาความรู้ เอามาสู่การช่วยส่งเสริมการใช้ภาษาไทยแล้วก็ถ่ายทอดให้ผู้เรียนถัดไป
ที่มา : เว็บไซต์กึ่งกลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ, จุฬาลงแขนณ์มหาวิทยาลัย