พยากรณ์อากาศวันนี้ อีสาน อากาศเย็นถึงหนาว – กทม. มีหมอกในตอนเช้า

“กรมอุตุนิยมวิทยา” รายงาน “พยากรณ์อากาศ” ระบุ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า

ตอนวันที่ 13 ธันวาคม 64 กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานลักษณะอากาศทุกวัน ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงด้านหน้า บริเวณความกดดันอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ภาคอีสาน มีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคเหนือ ภาคกึ่งกลาง รวมทั้งภาคทิศตะวันออก ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในรุ่งเช้า สำหรับยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-14 องศาเซลเซียส รวมทั้งยอดภูธเรศอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-15 องศาเซลเซียส ขอให้พลเมืองบริเวณดังที่กล่าวมาแล้วดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากลักษณะอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งระมัดระวังอันตรายจากการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก ส่วนเกษตรกรในภาคเหนือตอนบนพึงระวังความเสื่อมโทรมต่อผลผลิตทางการเกษตรที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วย สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยรวมทั้งภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ลักษณะแบบนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อย โดยมีฝนคะนองบางที่ทางตอนล่างของภาค

อนึ่ง บริเวณความกดดันอากาศสูงอีกระลอกหนึ่งจากเมืองจีนได้แผ่ลงมาถึงประเทศเวียดนามรวมทั้งลาวตอนบนแล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานของประเทศไทยในวันนี้ (13 ธันวาคม 2564) ทำให้ในช่วงวันที่ 14-15 ธันวาคม 2564 ภาคเหนือรวมทั้งภาคทิศตะวันออกฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ส่วนภาคกึ่งกลางรวมทั้งภาคทิศตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส สำหรับกรุงเทพมหานครรวมทั้งบริเวณรอบๆ อุณหภูมิจะลดลงนิดหน่อย
ยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ อากาศเย็น กับมีหมอกในรุ่งเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 16-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 10-20 กิโลเมตร/ชั่วโมง

ภาคอีสาน อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกบางในรุ่งเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 15-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูเขาอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 10-20 กิโลเมตร/ชั่วโมง

ภาคกึ่งกลาง อากาศเย็น รวมทั้งมีหมอกบางในรุ่งเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 10-20 กิโลเมตร/ชั่วโมง

ภาคทิศตะวันออก อากาศเย็น รวมทั้งมีหมอกบางในรุ่งเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 15-30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงราว 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร
ภาคใต้ (ฝั่งทิศตะวันออก) ทางตอนบนของภาค: เมฆเล็กน้อย กับมีอากาศเย็นในรุ่งเช้า ทางตอนล่างของภาค: มีฝนคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่

ส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา รวมทั้งจังหวัดนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 15-35 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) เมฆเล็กน้อย มีฝนคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดตรัง รวมทั้งจังหวัดสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 15-30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงราว 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครรวมทั้งบริเวณรอบๆ อากาศเย็น รวมทั้งมีหมอกบางในรุ่งเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉเหนือ ความเร็ว 10-20 กิโลเมตร/ชั่วโมง