“พระมหากษัตริย์” พระราชทานไตรจีวร วัดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์วันคล้ายวันเกิด “เจ้าคุณพระสินีนาฏ”

1047860-7

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ทรงพระขอความกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานไตรและเครื่องไทยธรรม ถวายประธานพระสงฆ์ 41 วัด สำหรับการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันเหมือนวันเกิด “เจ้าคุณพระสินีนาฏ” ในเวลาที่วัดศรีลูกผู้หญิงราม ฉีดยาวัววิดให้สามัญชนฟรี 1,000 คน ถวายเป็นกุศลแด่ “เจ้าคุณพระสินีนาฏ”

ตอนวันที่ 26 เดือนมกราคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระขอความกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานไตรและเครื่องไทยธรรม ถวายประธานพระสงฆ์ ให้กับวัดที่มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันเหมือนวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสหญิงงาม วันที่ 26 เดือนมกราคม2565 ​โดยที่วัดศรีลูกผู้หญิงราม พระเทวดาประสิทธิมนต์ หรือ “หลวงพ่อเณร” เจ้าอาวาสวัดศรีลูกผู้หญิงราม เป็นประธานฝ่ายพระสงฆ์ และนายสิปป์บวร แก้วงาม รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการที่ทำการพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศาสตราจารย์)​ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ถวายไตรและจตุปัจจัยพระราชทาน ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายอาหารเพล และถวายทุนสำหรับการศึกษาแด่พระสงฆ์สามเณร นอกนั้นวัดศรีลูกผู้หญิงราม ยังร่วมกับ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จัดบริการฉีดยาวัววิดให้สามัญชนฟรี 1,000 คน ถวายเป็นกุศลแด่เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสหญิงงาม​ ด้วย

1047841-1024

พระเทวดาประสิทธิมนต์ บอกว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระขอความกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานไตรและเครื่องไทยธรรมให้กับวัดศรีลูกผู้หญิงราม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในช่องทางวันเหมือนวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสหญิงงาม วันที่ 26 เดือนมกราคม2565 นอกนั้นในช่องทางดังกล่าวมาแล้วข้างต้นวัดศรีลูกผู้หญิงราม ร่วมกับ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ จังหวัดกรุงเทพ จัดฉีดยาคุ้มครองปกป้องวัววิด-19 ฟรี ให้กับสามัญชนทั่วๆไปแบบวอล์กอิน ปริมาณ 1,000 คน ถวายเป็นกุศลแด่เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสหญิงงาม โดยนับได้ว่าเป็นวัดเดียวในประเทศที่มีการจัดเจริญพระพุทธมนต์ และฉีดยาวัววิดให้สามัญชนฟรี เนื่องในช่องทางดังกล่าวมาแล้วข้างต้นด้วย