รพ.พญาไท เปิดจอง “Moderna” ผ่าน Shopee เริ่มเที่ยงนี้ เช็กเงื่อนไขด่วน

รพ.พญาไท เปิดจอง “วัคซีนทางเลือก” “Moderna” ผ่าน Shopee เริ่มเที่ยงวันนี้ (8 ก.ค.2564) เช็กเงื่อนไขด่วน จำนวนจำกัด

“โรงหมอพญาไท” เปิด “จองวัคซีนโมเดอร์ท้องนา” (Moderna) ราคาเข็มล่ะ 1,650 บาทระบุไม่เกิน 2 เข็ม ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน สามารถสั่งจอง “วัคซีนหนทาง” ผ่าน Shopee (คลิก) เปิดให้จองในวันนี้ (8 เดือนกรกฎาคม 2564) เวลา 12:00 น.
จากที่รัฐบาลเปิดให้สามารถจองวัคซีนโควิด-19 ของสถานพยาบาลเอกชนเป็นหนทางหนึ่งที่พสกนิกรสามารถเลือกรับบริการได้ โรงหมอพญาไทจึงได้เปิดให้จองวัคซีนหนทางดังที่กล่าวมาข้างต้นภายใต้ราคาที่กระทรวงพาณิชย์ระบุ จึงขอให้ท่านที่ต้องการฉีดยารับรองการจองและก็จ่ายค่าเงินมัดจำเต็มปริมาณ เพื่อทางโรงหมอจะปฏิบัติการแบ่งสรรวัคซีนและก็ฉีดให้แก่คุณถัดไป

ดังนี้ ข้อตกลงการเข้ารับบริการเป็นไปตามที่โรงหมอระบุ โปรดตรวจดูข้อตกลง และก็ข้อกำหนดต่างๆก่อนจองวัคซีน

ข้อตกลงข้อกำหนดการจองวัคซีนหนทาง Moderna
1.ลำดับการจองวัคซีนจะเรียงจากวันและก็ในตอนที่ชำระเงินก่อน-ข้างหลัง

2.จ่ายค่าเงินมัดจำเต็มปริมาณ 1,650 บาท/เข็ม ราคาดังที่กล่าวมาข้างต้นรวมค่าสำหรับบริการ รพ.แล้ว ไม่รวมค่าแพทย์ (ถ้ามี)
3.ราคาดังที่กล่าวมาข้างต้นรวมค่ารับรองแพ้วัคซีนในกรณีเสียชีวิต 1 ล้านบาท พิกลพิการทุพพลภาพ 5 แสนบาทและก็ผู้ป่วยใน 1 แสนบาท

4.วัคซีนมีปริมาณจำกัด (ระบุไม่เกิน 2 เข็ม ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน)

5.ภายหลังจากชำระเงินจองแล้ว ทาง รพ. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับเพื่อการคืนเงินทุกกรณี ถ้าวันหลังท่านไม่มุ่งหวังรับการฉีดยา สามารถโอนสิทธิ์ให้คนอื่นๆรับการฉีดยาแทนได้

6. การจองวัคซีนของท่านผ่าน Shopee จะสำเร็จ ต่อเมื่อท่านได้กดปุ่ม “ตรวจดูและก็เห็นด้วยสินค้า” แล้วเท่านั้น

7.เพราะทางโรงหมอมิได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง กรณีที่โรงหมอได้รับการจัดสรรวัคซีนน้อยเกินไปหรือช้ากว่าระบุ โรงหมอขอสงวนสิทธิ์ตามมาตรการดังตั้งแต่นี้ต่อไป
• ท่านไม่อาจจะยกเลิก หรือขอรับเงินคืนได้ แต่สามารถโอนสิทธิ์ให้คนอื่นๆฉีดยาแทนได้
• เลือกรับการจัดสรรวัคซีนในล็อตถัดไป โดยทางโรงหมอจะติดต่อนัดแนะให้แก่คุณมารับบริการฉีดยาในลำดับถัดไป อย่างเร็วที่สุด (โดยคาดคะเนว่าวัคซีนจะเข้ามาช่วงเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

8. กรณีทางโรงหมอได้เตรียมพร้อมวัคซีนไว้พร้อมแล้ว แต่ท่านไม่มุ่งหวังจะฉีดยาไม่ว่าด้วยเหตุผลการแพ้วัคซีนหรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม โรงหมอขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินจอง

ดังนี้ ท่านสามารถโอนสิทธิ์ การฉีดยาให้แก่คนอื่นๆได้ โดยแจ้งทาง โรงหมอที่ท่านได้กระทำจองล่วงหน้าขั้นต่ำ 2 วันก่อน ถึงวันระบุนัดฉีดยา