รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติที่ประชุม เลื่อนเปิดภาคเรียน เป็น 1 ไม่.ย. 64

“ตรีนุช” เปิดเผยมติที่ประชุมหลังร่วมปรึกษาขอคำแนะนำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดเทอมจาก 17 พฤษภาคม เป็น 1 มิ.ย. 64

วันที่ 27 เม.ย. 2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยหลังการสัมมนากับหน่วยงานในสังกัดทั้งคณะกรรมการการเล่าเรียนขั้นต้น (กพฐ.) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศาสตราจารย์) คณะกรรมการผลักดันการเล่าเรียนเอกชน (กช.) แล้วก็สำนักงานผลักดันการศึกษานอกระบบแล้วก็การเล่าเรียนตามอัธยาศัย (กรมการศึกษานอกโรงเรียน) ว่า ที่ประชุมมีมติเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิ.ย. 2564 เนื่องด้วยเหตุการณ์การระบาดของของโรควัววิด-19
พร้อมกำหนดกรรมวิธีการดำเนินการ เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนกระทบต่อช่องทางในการเรียนรู้แล้วก็สิทธิของเด็กนักเรียน ดังนี้

• ระยะเวลาจากวันที่ 17-30 พฤษภาคม 2564 ให้โรงเรียน คุณครู แล้วก็บุคลากร เตรียมตัวในด้านตึกสถานที่ การจัดการเรียนการสอน แล้วก็อื่นๆเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน
• สื่อสารแล้วก็ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในการเลื่อนวันเปิดภาคเรียน
• คุณครู บางทีอาจไปเยี่ยมนักเรียน นิสิตที่บ้าน
• ดำเนินกิจกรรมเสริมให้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งบางทีอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆที่เหมาะสม โดยพินิจพิเคราะห์ตามบริบทแล้วก็ประกาศของศูนย์บริหารเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรทุ่งนา 2019 (ศบค.) แล้วก็คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
แม้กระนั้น กระทรวงเรียนจะประเมินผลเป็นระยะ สำหรับโรงเรียนที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลพวงจากวัววิด-19 ไม่มาก สามารถจัดแจงจัดแจงเรียนการสอนในแบบอย่างธรรมดาเป็นหลักตัวอย่างเช่นเดิม ส่วนกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้ คือ วันที่ 11 ต.ค. 2564.