วิธีตรวจสอบสิทธิ์ “เราชนะ” รับเงินเยียวยา 7,000 บาท เช็กง่ายใน 5 ขั้นตอน

วิธีตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ “เราชนะ” ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ความคืบหน้า แผนการ “เราชนะ” หลังจากกระทรวงการคลังได้ประกาศผลของการคัดกรองคุณลักษณะ สำหรับกรุ๊ปพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในแผนการคนละครึ่งและเราท่องเที่ยวร่วมกัน ที่การันตีตัวตนเสร็จภายในวันที่ 27 มกราคม 2564 (กรุ๊ปพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ) สามารถตรวจตราผลของการคัดกรองได้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ไปแล้วนั้น
สำหรับผู้ที่อยากได้ตรวจตราสถานะผู้ได้รับสิทธิ “เราชนะ” มีดังนี้
1. ไปสู่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com
2. คลิกคำว่า “ตรวจตราสถานะผู้ได้รับสิทธิ” (ปุ่มสีน้ำเงิน) หรือ คลิก ตรงนี้
3. กรอกข้อมูล เพื่อตรวจตราสถานะ
• หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
• ชื่อภาษาไทย
• นามสกุลภาษาไทย
• วัน/เดือน/ปีเกิด

4. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว กดคำว่า “ตรวจตราสถานะ”
5. ระบบจะแสดงสถานะ

ดังนี้ กรุ๊ปพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ผ่านการคัดกรองคุณลักษณะและได้รับสิทธิ์ร่วมเข้าแผนการเราชนะจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกในวันที่ 18 ก.พ. 2564 จำนวน 2,000 บาท และจะได้รับวงเงินสิทธิ์เพิ่มเป็นรายสัปดาห์ทุกวี่ทุกวันพฤหัสจนกระทั่งวงเงินสิทธิ์ครบ 7,000 บาท โดยกรุ๊ปพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ สามารถสะสมวงเงินสิทธิ์ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ จนกระทั่งวันที่ 31 เดือนพฤษภาคม 64

สำหรับกรุ๊ปพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ตรวจตราสถานะแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณลักษณะ” สามารถแสดงความต้องการขอทวนสิทธิ์ได้ทาง www.เราชนะ.com แค่นั้น โดยสามารถแสดงความต้องการได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.-8 มี.ค. 64 และสามารถตรวจตราผลของการทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเหมือนกัน
แม้กระนั้น กระทรวงการคลัง จะนำข้อมูลของท่านไปคัดกรองใหม่อีกรอบ ตามคุณลักษณะที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบตอนวันที่ 19 เดือนมกราคม 2564 และกระทรวงการคลัง จะถือว่าผลของการพินิจทวนสิทธิ์เป็นอันหมด.