เงินสงเคราะห์ลูก จ่ายส่วนปรับเพิ่ม 800 บาท ย้อนหลัง 3 เดือน วันนี้!

กระทรวงแรงงาน เริ่มจ่ายเงินอนุเคราะห์บุตรให้ผู้เอาประกันตน ย้อนไป 3 เดือน วันนี้ (30 เม.ย.) วันแรก ข้างหลังปรับเพิ่มเป็น 800 บาท

วันที่ 30 ม.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวแถลงการณ์ว่า กระทรวงแรงงานเริ่มทยอยจ่ายเงินอนุเคราะห์บุตรให้กับผู้เอาประกันตน ที่มีบุตรอายุตั้งแต่ทีแรกเกิด-6 ปี ทีละไม่เกิน 3 คน ข้างหลังปรับเพิ่มจากเดือนละ 600 บาท เป็น 800 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินในส่วนที่ปรับมากขึ้น ย้อนไป 3 เดือน ตั้งแต่ม.ค.-มีนาคม 2564

ก่อนหน้าที่ผ่านมา เว็บราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศกฎกระทรวง การจ่ายคุณประโยชน์ชดเชยในกรณีอนุเคราะห์บุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป
ดังนี้ เพราะเห็นพอสมควรเพิ่มอัตราการจ่ายคุณประโยชน์ชดเชยในกรณีอนุเคราะห์บุตร เพื่อผู้เอาประกันตนได้รับเงินคุณประโยชน์ชดเชยในกรณีอนุเคราะห์บุตรในอัตราที่สูงขึ้น อันเป็นการบรรเทาภาระหน้าที่ของผู้เอาประกันตนแล้วก็ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมในตอนนี้ ก็เลยควรต้องออกกฎกระทรวงนี้
แม้มีปัญหาเพิ่มเติม ผู้เอาประกันตนสามารถไต่ถามรายละเอียดอื่นๆเหมาะ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพฯพื้นที่อีกทั้ง 12 ที่/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสบาย หรือโทร1506 (ข้าราชการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

วิธีเช็กเงินอนุเคราะห์บุตร

• ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือเข้าเว็บ www.sso.go.th

• แล้วต่อจากนั้นเข้าระบบ แม้ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถสมัครผ่านระบบก่อน (สมัครสมาชิก)

• ผู้ที่เข้าผ่านแอปฯ กดเลือกรายการอาหาร “การเบิกสิทธิประโยชน์” ส่วนผู้ที่เข้าผ่านเว็บกดเลือกรายการอาหาร “การใช้สิทธิประโยชน์ชดเชย”

• ระบบจะแสดงรายการจ่ายเงินอนุเคราะห์บุตร เป็นทุกเดือนไว้ให้ตามสิทธิ์ของผู้เอาประกันตน

mom1