เงื่อนไขลงทะเบียนรับสิทธิ ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ “บัตรคนจน” 12 เดือน

เปิดเงื่อนไขลงทะเบียนรับสิทธิ “ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ” ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 12 เดือน (ต.ค. 64-ก.ย. 65)

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นักข่าวแถลงการณ์ว่า คณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) มีมติเห็นด้วยขยายช่วงเวลามาตรการทุเลาภาระค่าไฟรวมทั้งค่าน้ำให้แก่ผู้มีบัตรผลประโยชน์แห่งเมือง ตั้งแต่ตุลาคม 2564-ก.ย. 2565 รวมช่วงเวลา 12 เดือน โดยคนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิสามารถสมัครสมาชิกผ่านเว็บ หรือวอล์กอิน ไปยังหน่วยงานของการประปา รวมทั้งการไฟฟ้าได้

ขั้นตอนสมัครสมาชิกรับสิทธิ “ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ” บัตรผลประโยชน์แห่งเมือง 12 เดือน
“ประชาชาติธุรกิจ” สรุปข้อแม้ผู้ถือบัตรสวัสดิแห่งเมือง ที่มีสิทธิรับการลดราคาค่าน้ำรวมทั้งค่าไฟ ก่อนที่จะทำสมัครสมาชิก มาให้ดังนี้

เงื่อนรับสิทธิลดค่าไฟ
1. ผู้ใช้ไฟฟ้าควรเป็นผู้มีสิทธิในบัตรผลประโยชน์แห่งเมือง จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครอบครัวต่อบิลเดือน รวมทั้งต่อหนึ่งลำดับที่ผู้ใช้ไฟฟ้าแค่นั้น

2. ผู้มีสิทธิในบัตรผลประโยชน์แห่งเมือง จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟรอบเดือน ตามที่กำหนดในใบแจ้งค่าไฟแต่ไม่เกิน 315.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครอบครัวต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟเกิน 315.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะมิได้สิทธิจากมาตรการนี้

3. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องจ่ายเงินค่าไฟเต็มจำนวนตามที่กำหนดในใบแจ้งค่าไฟ รวมทั้งกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรผลประโยชน์แห่งเมืองให้ต่อไป

4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะมิได้รับสิทธิตามบัตรผลประโยชน์แห่งเมืองในเดือนนั้น

5. ผู้มีสิทธิในบัตรผลประโยชน์แห่งเมือง รวมทั้งต้องการใช้สิทธิสำหรับเพื่อการช่วยเหลือค่าไฟ ต้องสมัครสมาชิกผ่านช่องทางที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนด รวมทั้งให้ข้อมูลถูกครบสมบูรณ์
6. เริ่มได้รับสิทธิตั้งแต่ค่าไฟรอบเดือน ตุลาคม 2564 – ก.ย. 2565

เงื่อนรับสิทธิลดค่าน้ำ
1. ต้องสมัครสมาชิกขอรับสิทธิ์การใช้สิทธิ์บัตรผลประโยชน์แห่งเมืองกับ การประปานครหลวง โดยผู้มีบัตรผลประโยชน์แห่งเมืองที่เคยสมัครสมาชิกรับสิทธิ์ไว้กับ การประปานครหลวง แล้ว ไม่ต้องสมัครสมาชิกใหม่

2. เริ่มได้รับสิทธิตั้งแต่ใบแจ้งค่าน้ำรอบเดือน ตุลาคม 2564 – ก.ย. 2565

3. ใบแจ้งค่าน้ำที่มีการใช้น้ำประปารอบเดือนไม่เกิน 315 บาท

แม้มีการใช้น้ำประปาไม่เกิน 100 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำตามจำนวนค่าน้ำที่ใช้จริง
แม้มีการใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำจำนวน 100 บาท
แม้มีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะมิได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำ
4. ผู้ใช้น้ำต้องจ่ายเงินค่าน้ำตามที่กำหนดในใบแจ้งค่าน้ำ ให้การประปานครหลวงตามธรรมดา (รองรับทุกช่องทางการจ่ายเงินที่ การประปานครหลวง มีให้บริการ) รวมทั้งกรมบัญชีกลางจะโอนเงินการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำผ่านบัตรผลประโยชน์แห่งเมืองให้ลูกค้าในช่วงกลางเดือนต่อไป

5. สิทธิลดค่าน้ำนี้ไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้น้ำในห้องเช่าหรือห้องชุด