เช็กเลย!ธ.ก.ส.โอนเงินประกันรายได้ให้ผู้ปลูกข้าว ปี 64/65 วันแรกกว่าหมื่นล้าน

ธ.ก.ส.โอนเงินประกันรายได้ให้ผู้ปลูกข้าว ปี 64/65 วันแรกวงเงินรวม 13,225 ล้านบาท ลดภาระค่าใช้จ่ายแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ

วันนี้ (9 พ.ย. 64)นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรรวมทั้งสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เผยออกมาว่า ธ.ก.ส. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินชำระเงิน ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 วงเงินรวม 13,225 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รวมทั้งคุ้มครองป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้พบเจอปัญหาขาดทุน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขราคาผลิตผลตกต่ำจากสถานการณ์ เศรษฐกิจโลก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวัววิด-19 รวมทั้งอุทกภัย โดยที่กลไกตลาดยังคงดำเนินการเป็นปกติ
ซึ่งวันนี้ ธ.ก.ส. ได้เริ่มโอนเงินส่วนต่างการประกันรายได้เป็นวันแรก มีเกษตรกรได้รับคุณประโยชน์ปริมาณ 530,842 ครอบครัว เป็นเงิน 11,230.69 ล้านบาท

การโอนเงินดังที่กล่าวถึงมาแล้ว เป็นไปตามโครงการประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ประเภท ดังเช่นว่า ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ตันละ 14,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครอบครัวละ ไม่เกิน 25 ตัน รวมทั้งข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 16 ตัน

สำหรับหลักเกณฑ์การชำระเงินประกันรายได้ เกษตรกรต้องขึ้นบัญชีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งจำเป็นต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เพื่อใช้เป็นข้อมูลช่วงเวลาที่เกษตรกรจะได้รับสิทธิทดแทน โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจัดส่งข้อมูลการขึ้นบัญชีเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จำแนกตามช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวรวมทั้งคำนวณปริมาณผลผลิต โดยใช้พื้นที่ทั้งสิ้นที่ขึ้นบัญชีปลูกข้าวแต่ละประเภท คูณผลิตผลเฉลี่ยต่อไร่เป็นปริมาณผลผลิตที่จำเป็นต้องทดแทน แม้กระนั้นจำเป็นต้องไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น ส่งให้ ธ.ก.ส. เพื่อเป็นข้อมูลในการชำระเงิน

แล้วต่อจากนั้น ธ.ก.ส. จะปฏิบัติการชำระเงินฝากบัญชีเกษตรกรโดยตรง ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับราคามาตรฐานกึ่งกลางอ้างอิงในแต่ละรอบจากแผนกอนุกรรมการดูแลดูแลรวมทั้งกำหนดเกณฑ์กึ่งกลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจทานผลของการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 1 วัน รวมทั้งจะมีเนื้อความแจ้งเตือนเงินฝากบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect

ภาพจาก : ผู้รายงานข่าว TNN ONLINE