เปิดขั้นตอนใช้ แอปฯ “ถุงเงิน” ร้านค้าเราชนะ เช็กได้ที่นี่

แอปฯถุงเงิน ร้านค้าเราชนะ สรุปขั้นตอนรับการใช้จ่ายของประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ เช็กได้ที่นี่

ร้านเราชนะ ที่ลงทะเบียนร่วมโครงการเราชนะ ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com แล้วก็มีการเปิดใช้งานแอปฯถุงใส่เงิน ส่วนร้านธงฟ้าฯ แล้วก็ร้านในโครงการคนละครึ่ง ที่แก้ไข(Update) แอปพลิเคชัน“ถุงใส่เงิน” ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด สามารถรองรับการใช้จ่ายของประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้(5 กุมภาพันธ์64) หลังโครงการเราชนะ เริ่มโอนวงเงินส่งเสริมช่วยเหลือค่ายังชีพ ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กรุ๊ปผู้ถือบัตรสวัสดิการที่เมือง งวดแรกปริมาณ ปริมาณ 675 หรือ 700 บาท สุดแท้แต่กรณีแล้ววันนี้(5 กุมภาพันธ์64) จากนี้จะโอนเงินเข้าบัตรฯในวันศุกร์ของทุกอาทิตย์ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน

วิธีการใช้แอปฯถุงใส่เงิน เพื่อรับการใช้จ่ายของประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ มีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้
กรรมวิธีการรับสิทธิ์เราชนะ กรณีรับชำระด้วย บัตรสวัสดิการที่เมือง

-เปิดแอปฯถุงใส่เงิน

-เลือกเราชนะ
-เลือกบัตรสวัสดิการฯ
-สแกนบัตร
-ระบุจำนวนเงิน
-รับรองการจ่ายเงิน
-ใส่ PIN หรือสแกนใบหน้า

-ทำรายการสำเร็จ
กรรมวิธีการรับสิทธิ์เราชนะ กรณีรับชำระด้วย แอปฯเป๋าตัง

-เปิดแอปฯถุงใส่เงิน

-เลือกเราชนะ
-เลือก เป๋าตัง(G-Wallet)
-ระบุจำนวนเงิน
-แสดง QR ให้ลูกค้าใช้แอปฯเป๋าตัง สแกน