AIS ผนึก ออมรอน ดัน 5G หนุนยกระดับโรงงานอัจฉริยะ 4.0

29 ก.ค. 2564 นายธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าองค์กร AIS Business กล่าวว่า “จากแผนงานของ AIS ที่มุ่งขยายศักยภาพ 5G เพื่อร่วมยกระดับภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตนั้น

เรายังคงเดินหน้าเชื่อมต่อการทำงานจากภาคส่วนต่างๆเพื่อให้ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้าไปมีส่วนสำคัญสำหรับการช่วยเหลือการทำงานของภาคอุตสาหกรรมในทุกต้นแบบ โดยเฉพาะการทำงานร่วมกับผู้ส่งเสริมที่จะนำมาซึ่งความแข็งแกร่งของทั้งสองฝ่าย สู่แผนการที่จะร่วมทำให้ภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งภาคการสร้างมีเทคโนโลยีเป็นเครื่องจักรกลสำคัญสำหรับการขับเคลื่อน โดยยิ่งไปกว่านั้นในตอนระหว่างการแพร่ระบาดที่ต่างจะต้องปรับนิสัยให้มีความพร้อม