Thursday, 30 May 2024

not-found

ปัญหาที่เรา และผู้ใช้งานเว็บไซต์คนอื่นๆ มักเจอกันก็คือหน้าเว็บไซต์ที่มีข้อความแจ้งเตือนว่า “404 Not Found” ทำไมเราไม่สามารถเข้าถึงหน้าเว็บไซต์นั้นได้ มันคืออะไร?