www.ม33เรารักกัน.com ย้ำขั้นตอนขอ “ทบทวนสิทธิ์” สำหรับผู้ไม่ผ่านรอบแรก

“ประกันสังคม” ย้ำขั้นตอนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ “ม.33 เรารักกัน” สำหรับผู้ประกันตนไม่ผ่านรอบแรก ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ภายในวันที่ 15-28 มี.ค.64

วันที่ 16 มี.ค. 2564 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึง การดูแลผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินเยียวยาจากรัฐบาล ผ่านแผนการ “มัธยม33 เรารักกัน” เข้าตรวจดูสิทธิ์การรับเงินได้เมื่อวันที่ 15-28 มี.ค. 64 ผ่านเว็บ www.ม33เรารักกัน.com รวมทั้งกดรับรองตัวตนผ่านวิถีทางแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในวันที่ 15-21 มี.ค.64 ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในวันที่ 22, 29 มี.ค.64 รวมทั้ง 5, 12 เม.ย. 64 ทีละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท โดยผู้ประกันตนสามารถเริ่มใช้จ่ายซื้อผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบกิจการ/บริการ ในร้านค้าธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” หรือภายใต้แผนการ “คนละครึ่ง” รวมทั้งแผนการ “เราชนะ” ได้ในวันที่ 22 มี.ค. – 31 พฤษภาคม64


แต่สำหรับกรณีที่ผู้ประกันตน ตรวจดูสิทธิ์แล้วมิได้รับสิทธิ์ตามแผนการ มัธยม33 เรารักกัน สามารถขอทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บ www.ม33เรารักกัน.com ได้ตั้งแต่ 15–28 มี.ค.64 ในเวลา 06.00–23.00 น. โดยขอให้ผู้ประกันตนกดเข้าไปที่รายการอาหาร “ทบทวนสิทธิ์” (ปุ่มสีเหลือง) ต่อจากนั้นกรอกข้อมูลเฉพาะบุคคลเพื่อใช้สำหรับเพื่อการทบทวนสิทธิ์อย่างรอบคอบกระจ่างแจ้ง เช่น นามสกุล, เลขบัตรประจำตัวประชาชน รวมทั้งรหัสข้างหลังบัตร, วัน/เดือน/ปีเกิด, จังหวัดที่อยู่ที่อาศัย, เบอร์โทรศัพท์ หลังจากนั้นคลิกปุ่ม “ขอทบทวนสิทธิ์”
ดังนี้ ผู้ประกันตนสามารถตรวจดูสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทางเว็บ www.ม33เรารักกัน.com พร้อมกดรับรองตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในวันที่ 5–11 เม.ย. 64 ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในวันที่ 12 เม.ย. 64 จำนวนเงิน 4,000 บาท เพื่อผู้ประกันตนเริ่มใช้จ่ายซื้อผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบกิจการ/บริการ ในร้านค้าธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชันถุงเงิน หรือภายใต้แผนการคนละครึ่ง รวมทั้งแผนการเราชนะ ในวันที่ 12 เม.ย. – 31 พฤษภาคม 64

อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคมได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ์ ม33เรารักกัน ที่สำนักงานประกันสังคม ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องติดต่อประสานงานทบทวนสิทธิ์รวมทั้งอำนวยความสะดวกพร้อมให้คำปรึกษาปรึกษารับประเด็นการลงทะเบียน ให้ผู้ประกันตนในแผนการ “มัธยม33 เรารักกัน” ตั้งแต่เวลา 08.00–17.00 น. ทุกๆวัน ถ้าหากมีคำถามถามไถ่ข้อมูลอื่นๆพอดีสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ อีกทั้ง 12 ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/ สาขา/ ที่ท่านสบาย หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง).