www.เราชนะ.com ลงทะเบียนพรุ่งนี้!! ต้องเตรียมตัว เช็คสิทธิ์ คุณสมบัติ ลุ้นเงินเยียวยา 7,000

ตรวจตรา www.เราชนะ.com ลงทะเบียนพรุ่งนี้!! จำเป็นต้องจัดแจง เช็คสิทธิ์ คุณลักษณะ ลุ้นเงินแก้ไข 7,000 บาท

นับถอยหลัง เปิดลงทะเบียน www.เราชนะ.com เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้ว ซึ่งแผนการ “เราชนะ” ได้รับความสนใจจากพสกนิกรติดตามข้อมูลข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ โดยหวังจะได้การ “แจกเงิน” ช่วยเหลือด้วยการลดภาระหน้าที่ค่ายังชีพให้แก่พสกนิกร เพราะเหตุว่าเหตุการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสวัวโรที่นา 2019 หรือที่เรียกกัน “เงินแก้ไขวัววิด” ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะไม่ให้เบิกเป็นเงินสดก็ตาม

การแจกเงินตามมาตรการ “เราชนะ” ให้แก่พสกนิกร วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท สำหรับมกราคม – ก.พ. 2564 กระทรวงการคลังจะพิเคราะห์จากเรื่องรายได้ ช่วยเหลือจะครอบคลุมพสกนิกรทุกกลุ่มอาชีพ

คุณลักษณะ ลงทะเบียน www.เราชนะ.com

1. เป็นผู้มีชนชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นดีเห็นงามแผนการฯ
2. ไม่เป็นผู้เอาประกันตนตามมายี่ห้อ 33 โดยชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับประกันสังคม ทั้งที่มีคุณลักษณะครบและไม่ครบตามเงื่อนไขการได้รับประโยชน์ตอบแทนกรณีไม่มีงานทำจากสำนักงานประกันสังคมในวันที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นดีเห็นงามแผนการฯ
3. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานราชการ พนักงาน ผู้รับจ้าง ข้าราชการ หรือผู้ปฏิบัติการอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับเงินเดือนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรงในวันที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นดีเห็นงามแผนการฯ ดังนี้ หน่วยงานของรัฐให้หมายความถึงหน่วยงานของรัฐตามมายี่ห้อ 4 แห่งพ.ร.บ.วินัยการคลังการคลังของรัฐ พุทธศักราช 2561
4. ไม่เป็นนักการเมืองตามพ.ร.บ.ระเบียบปฏิบัตินักการเมือง พุทธศักราช 2535 แล้วก็ที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มอีกในวันที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นดีเห็นงามแผนการฯ
5. ไม่เป็นผู้รับเงินบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้ควรประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีปัจจุบัน
7. ขาดเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีปัจจุบัน

กลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่ เริ่มวันที่ 29 เดือนมกราคม 2564 ผ่านเว็บ www.เราชนะ.com

กรรมวิธีเข้าไปที่เว็บ www.เราชนะ.com แล้วก็เริ่มกระทำการลงทะเบียน “เราชนะ” ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันที่ 29 เดือนมกราคม64 ที่มีการแถลงข่าวจากรัฐบาลไปเมื่อไม่กี่วันก่อน โดยคราวนี้จะไม่มีการจำกัดโควต้าจำนวนสิทธิ พสกนิกรสามารถเข้ามาลงทะเบียนได้เรื่อยๆไม่ต้องรีบ

เมื่อเข้าไปในเว็บแล้วให้กดไปที่ปุ่ม “ลงทะเบียนเราชนะ” จากนั้นจะมีรายละเอียดของแผนการ รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสิทธิ แล้วก็กติกาต่างๆเกี่ยวกับแผนการเราชนะ แล้วก็มีช่องให้คลิก “การันตี”
แล้วก็เข้าสู่หน้ารายละเอียดส่วนตัว หน้านี้พสกนิกรควรต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบบริบรูณ์ ยกตัวอย่างเช่น ชื่อ สกุล เลขหน้าบัตรประจำตัวประชาชน เลขข้างหลังบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด แล้วก็เบอร์โทรศัพท์โทรศัพท์มือถือ

www1

www2

www3

www4

www5

www6

www7

www8

www9

www10
หน้าถัดมา ระบบจะให้กรอกเลขรหัส OTP (รหัสดังที่ได้กล่าวมาแล้วจะส่งเป็น sms ไปยังโทรศัพท์มือถือของคุณ) เมื่อได้เลข OTP มาแล้ว ก็กรอกเลข OTP ลงไป แล้วระบบจะกระทำการประเมินผล ให้รอชั่วประเดี๋ยว ภายหลังจากประเมินผลเสร็จ ระบบจะมีเนื้อความขึ้นมาว่า “ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว” โดยจะจัดการตรวจตราคุณลักษณะ ตามเงื่อนไขแผนการ

แม้เจอปัญหาลงทะเบียน www.เราชนะ.com ไต่ถามได้ที่ สศค. โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3548 3509 แล้วก็ แบงค์กรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (24 ชั่วโมง)